Prasa jest i będzie ważnym medium!


Każde medium ma swoje miejsce na rynku i swoich (wiernych) konsumentów.
Żadne nie będzie wyparte, bez względu na pojawiające się nowe sposoby komunikowania.

40

tytułów lokalnych

550 tys

egz. miesięcznie

1,5 mln

czytelników miesiecznie

500

punktów dystrybucji

Prasa lokalna to siła

której nie można lekceważyć, odgrywa znaczącą rolę w budowie społeczeństwa obywatelskiego przez:

Integrację społeczności

Kreowanie liderów

Kształtowanie opinii

Promowanie inicjatyw

Lokalne medium opiniotwórcze ma często większy wpływ na kształtowanie opinii, niż media ogólnopolskie. Prasa lokalna oprócz tego, że dla wielu mieszkańców stanowi podstawowe źródło informacji, ma znaczenie edukacyjne i kulturotwórcze.

Profil czytelnika

Po prasę lokalną na terenie jej ukazywania się sięga 78% mieszkańców, 50% czyni to systematycznie.

Czytelnicy gazet lokalnych charakteryzują się dużym, emocjonalnym przywiązaniem i lojalnością wobec swoich tytułów.

Wnioski z badań przeprowadzonych przez MillwardBrown SMG/KRC.

 Profil czytelnika prasy Extra
  • czytelnikami w równym stopniu są kobiety i mężczyźni (50/50%),
  • 50% czytelników znajduje się w grupie wiekowej 30-49 lat,
  • prawie 80% czytelników ma wykształcenie średnie lub zawodowe,
  • ponad 60% czytelników jest aktywna zawodowo,
  • ponad 60% czytelników pozostaje w związkach małżeńskich/partnerskich,
  • ponad 50% czytelników posiada co najmniej 1 dziecko,
  • średni dochód gospodarstwa domowego znajduje się w granicach 1.001-2.999 zł.

Zapraszamy do naszej niniejszej prezentacji,

która otwiera nowe możliwości do promowania Państwa firmy.